Sprawozdania z lustracji gospodarki gmin żydows...

CAHJP Code: 
HM2/9243.7
Collection name: 
Urząd Wojewódzki w Tarnopolu
Original name: 

Sprawozdania z lustracji gospodarki gmin żydowskich w miejscowościach: Busk, Buczacz, Potok Złoty, Barysz, Uście Zielone, Jazłowiec, Monasterzyska, Przemyślany, Świrz, Gliniany, Dunajów, Podhajce, Zawałów, Złotniki, Czortków, Jagielnica, Ułaszkowce.

Date of item:

from: 
1937
Size: 
122
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.231, оп.1, д.3350