Korespondencja z Starostwem w Bóbrce dot. zażal...

CAHJP Code: 
HM3/1280.21
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja z Starostwem w Bóbrce dot. zażaleń i protestów przeciwko wynikom wyborów do Rady i przełożenstwa izraelickiej gminy wyznaniowej w Strzeliskach Nowych.

Date of item:

from: 
1909
Size: 
33
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦДІАУ, Львів, ф.146, оп.24, д.15457