"Opis pow. śniatyńskiego pod względem terenowym...

CAHJP Code: 
HM2/9133.7
Collection name: 
Posterunek Policji Państwowej w Śniatynie
Original name: 

"Opis pow. śniatyńskiego pod względem terenowym, narodowościowym i politycznym".

Date of item:

from: 
1935
Size: 
53
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАИФО, г. Ив.-Франковск, ф.78, оп.1, д.37