Okólniki, protokoły, korespondencja i inne mate...

CAHJP Code: 
HM2/8888.19
Collection name: 
Starostwo Powiatowe w Bohorodczanach
Original name: 

Okólniki, protokoły, korespondencja i inne materiały dot. wyborów do gmin wyznaniowych żydowskich w Bohorodczanach, Łyściu i Sołotwinie.Wykazy Zarządów gmin.

Date of item:

from: 
1928
Size: 
352
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАИФО, г. И.-Франковск, ф. 26 оп.2 д. 269