Korespondencja z Starostwem w Sokalu, dotycząca...

CAHJP Code: 
HM3/1087.04
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja z Starostwem w Sokalu, dotycząca rozpatrzenia protestu przeciw przeprowadzonym wyborom do Rady Izraelickiej gminy wyznaniowej w Krystynopolu.

Date of item:

from: 
1909
Size: 
27
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГІАУ, Львів, ф.146, оп.24, д.15410