Korespondencja Towarzystwa szerżenia hygjeny wś...

CAHJP Code: 
HM3/1081.04
Collection name: 
`TOZ`. Tow. ochrony zdrowia ludności żyd. w Polsce. Odział we Lwówie
Original name: 

Korespondencja Towarzystwa szerżenia hygjeny wśród Żydów we Lwowie z Sekcją pomocy dla uchodżców Żydowskiego komitetu ratunkowego, dotycząca iłości uchodżców żydowskich w Czortkowie, Podkamieniu i Złoczowie i udzielenia dla nich pomocy lekarskiej i żywnościowej.

Date of item:

from: 
1921
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГІАУ, Львів, ф.503, оп.1, д.98