התכתבות של הארגון להגירת יהודים "ה'יאס" עם המ...

CAHJP Code: 
HM3/1071.02
Collection name: 
`JEAS` Centralne żyd. emigracyjne towarzystwo. Oddział we Lwowie
Original name: 

התכתבות של הארגון להגירת יהודים "ה'יאס" עם המשרד הארץ-ישראלי המרכזי בוורשה, הועד לעזרה לחלוצים, ה"אידישער יימיגראנטן שוץ-פאריין (ארגענטינע)" וסניפיו וכן עם יהודים רגילים בערי גליציה בענייני: בדיקות רפואיות, הכשרה מקצועית , הכנת מסמכים, קבלת דרכונים ואשרות, הלואות וסיוע לקניית כרטיסי רכבת ואוניה לארץ ישראל, למדינות אמריקה ודרום אפריקה.

Date of item:

from: 
1936
Size: 
230
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦДІА, Львів, ф.334, оп.1, д.134