W sprawie zatwierdzenia statutu towarzystwa "Be...

CAHJP Code: 
HM3/943.11
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

W sprawie zatwierdzenia statutu towarzystwa "Beth Israel" w Zniesieniu przy bożnicy "Beth Israel" (od r.1932 w granicach miasta Lwowa).

Date of item:

from: 
1903
Size: 
112
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦДІА, Львів, ф.146, оп.70, д.1035