W sprawie fundacji imenia Hersza Lejzera Sternb...

CAHJP Code: 
HM3/894.06
Collection name: 
Prokuratura Generalna Rzeczypospolitej Polski. Oddzial we Lwowie.
Original name: 

W sprawie fundacji imenia Hersza Lejzera Sternbacha, przyznaczonej na rzecz domu starców żydowskich w Sanoku i na wspieranie biednych izraelitów w Dobromilu.

Date of item:

from: 
1924
  -  
to: 
1933
Size: 
203
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦДІА, Львів, ф.158, оп.1, д.337
Site collections: