"Sprawozdania sytuacyjne starostw powiatowych w...

CAHJP Code: 
HM3/871.19
Collection name: 
Urząd Wojewódzki. Wydział Społeczno-polityczny, m. Stanisławów
Original name: 

"Sprawozdania sytuacyjne starostw powiatowych woj. stanisławowskiego z ruchu zawodowego i społeczno-politycznego, działalności partii i organizacii politycznych oraz życia narodowościowego" na terenie powiatów: Kosów i Nadwórna w II połowie 1925 r.

Date of item:

from: 
1925
Size: 
18
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАИФО, ф.2, оп.1, д.265