"Sprawozdanie sytuacyjne Komendy policji państw...

CAHJP Code: 
HM3/871.12
Collection name: 
Urząd Wojewódzki. Wydział Społeczno-polityczny, m. Stanisławów
Original name: 

"Sprawozdanie sytuacyjne Komendy policji państwowej w Krakowie z ruchu zawodowego, społeczno-politycznego i emigracyjnego" na terenie woj. stanisławowskiego za m. styczeń i maj 1923 r.W sprawie również o działalności partii politycznych i stowarzyszeń żydowskich.

Date of item:

from: 
1923
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАИФО, ф.2, оп.1, д.141