"Notatka specjalna dot. sytuacii obecnej w żydo...

CAHJP Code: 
HM2/8651.9
Collection name: 
Urząd Wojewódzki. Wydział Społeczno-polityczny. m. Stanisławów
Original name: 

"Notatka specjalna dot. sytuacii obecnej w żydowskiej reprezentacji parlamentarnej w Sejmie i Senacie."

Date of item:

from: 
1928
Size: 
7
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАИФО, ф.2. оп.1, д.573