Materiały dot. działalnoœci "Związku Rabinów Ma...

CAHJP Code: 
HM2/8854.19
Collection name: 
Urząd Województwa Lwowskiego
Original name: 

Materiały dot. działalnoœci "Związku Rabinów Małopolski" we Lwowie, wyborów do zarządów gmin żydowskich w Chodorowie i Mościskach, zatwierdzenia na posadę rabina - Chajma Hersza Schottlanda w Majdanie Kolbuszowskim, Kalmana Horowitza - w Strzyżowie, Arona Lewina - we Lwowie.

Date of item:

from: 
1928
Size: 
58
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАЛО, г.Львов, ф.1, оп.52, д.955