W sprawie pozwolenia na zwolnienie od poboru do...

CAHJP Code: 
HM2/9569.6
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

W sprawie pozwolenia na zwolnienie od poboru do wojska rabinów: Aron Rokach i Osias Pitschenik f. Rokach z Belza; Jehoszua Heschel Berstein ze Zniesienia; Jakób Echstein z Bobiatyna; Mozes Fränkel z Sokala; Mozes Haim Lau, Aba Hersch Ettinger, Jehoschua Alter, Mordko Wolf Rapport i Jakób Babad ze Lwowa; Ajzik Lasterstein r. Pipes ze Skniłów; kandydatów rabinackich z : Sokal, Szczerzec, Kulików, Lwów.

Date of item:

from: 
1915
Size: 
334
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, г. Львов, Ф. 146, оп. 35, д. 30-31