1. Okólniki, sprawozdania, korespondencja i inn...

CAHJP Code: 
HM2/9487.5
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

1. Okólniki, sprawozdania, korespondencja i inne materiały dot. propagandy i wystąpień antysemickich w miejscowościach: Łowczów, Kamienica Dolna, Jabłonica, Biegonice, Nowy Sącz. 2. Odezwy, sprawozdania, korespondencja i inne materiały dot. zgromadzonych w Brodach Żydów-uciekinerów od pogromów z Rosji. Wykazy. 3. Wykazy emigrantów z transportów: III-18.X. (247 os.), IV-25.X. (200 os.), V-28.X. (147 os.), VI-2.XI. (251 os. ), VII-8.XI. (251 os.), VIII-15.XI. (202 os.), IX-21.XII

Date of item:

from: 
1881
Size: 
168
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИА У, ф.146, оп.4, д.3104