Sprawozdania o działalności zarządu muzeum Gmin...

CAHJP Code: 
HM3/653.20
Collection name: 
Gmina wyznaniowa izraelicka we Lwowie
Original name: 

Sprawozdania o działalności zarządu muzeum Gminy żydowskiej Lwowa.Zawiera wykaz eksponatów muzealnych, spis członków i protokoły posiedzeń kuratorium muzeum żydowskiego, buklet i inne.

Date of item:

from: 
1938
Size: 
36
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦДІАУ, Львів, ф.701, оп.3, д.2386