Protokoły posiedzeń Rady i kierownictwa Gminy ż...

CAHJP Code: 
HM3/653.19
Collection name: 
Gmina wyznaniowa izraelicka we Lwowie
Original name: 

Protokoły posiedzeń Rady i kierownictwa Gminy żydowskiej we Lwowie, dotyczące: zatwierdzenia kontraktu służbowego z rabinem d-rem Jecheskelem Lewinem; samowolnego mianowania siebie na stanowisko prezesa przez członka zarządu Wielkiej synagogi Przedmiejskiej; urządzenie rzeźni i łaźni rytualnych; i inne.

Date of item:

from: 
1928
Size: 
39
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦДІАУ, Львів, ф.701, оп.3, д.2383