W sprawie kupna pzez Gminę żydowską od Fundacji...

CAHJP Code: 
HM3/653.15
Original name: 

W sprawie kupna pzez Gminę żydowską od Fundacji Hrabia Skarbka gruntów przy ulicy Pilichowskiej dla powiększenia obszarzu cmientarza żydowskiego we Lwowie. Zawiera rozpatrzenie sprawy sądowej o wyberanie piasku i kamieni, rugowanie pomnika na terenie cmentarza żydowskiego przez przedsiębiorców polskich.

Date of item:

from: 
1936
Size: 
80
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦДІАУ, Львів, ф.701, оп.3, д.2307