Korespondencja i inne materiały w sprawach stan...

CAHJP Code: 
HM3/603.05
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja i inne materiały w sprawach stanu gospodarczego, finansowego, organizacji i spraw religijnych gmin wyznaniowych Żydowskich Galicji (w języku Niemieckim).

Date of item:

from: 
1831
Size: 
201
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ Львов 146 85 2313