Korespondencja ze starostwami w sprawach gmin w...

CAHJP Code: 
HM3/596.05
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja ze starostwami w sprawach gmin wyznaniowych Żydowskich (sprawozdania, załączniki, skargi, zazalenia; prowadzenie metryk i inne) we Lwowie, Rozwadowie, Kosowie, Lesku, Nisku, Ułaszkowcach, Zaleszczykach i in.

Date of item:

from: 
1898
Size: 
86
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ Львов 146 51 241