Korespondencja w sprawie starania Branda Awraha...

CAHJP Code: 
HM3/590.03
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie starania Branda Awrahama z m. Dąbrowa o zwolnienie jego z kary pieniężnej za prywatną praktykę pisarza.

Date of item:

from: 
1910
Size: 
48
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ Львов 146 8 1130