Kshyvche Gurne

שם באנגלית: 
Kshyvche Gurne
שם באוקראינית: 
Кривче Горішне
שם בפולנית: 
Krszywcze Górne