Smorzhe

שם באנגלית: 
Smorzhe
שם באוקראינית: 
Сморжа
שם בפולנית: 
Smorze