Kalwaria Zebrzydowska

שם באנגלית: 
Kalvaria Zhebzhydovska
שם בפולנית: 
Kalwaria Żebrzydowska
שם בעברית: 
קלוואריה זבז'ידובסקה
אזור היסטורי-תרבותי: 
Western Galicia
מחוז מנהלי: 
Lesser Poland Voivodeship