Ushchechko

שם באנגלית: 
Ushchechko
שם באוקראינית: 
Устечко
שם בפולנית: 
Uścieczko