Listy starostw powiatowych dot. sprawozdań o st...

CAHJP Code: 
НМ2/9509.1
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Listy starostw powiatowych dot. sprawozdań o stanie w gminach żydowskich za lata 1906-1907 w województwach: lwowskie, krakowskie, tarnopolskie, stanisławowskie. (brak sprawozdań).Wykaz statystyczny o stanie gmin żydowskich w powiecie zaleszczyckim za r.1906.Budżety gmin w Uścieczku i Zaleszczykach za r.1906.

Date of item:

from: 
1906
Size: 
81
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51, д.868