Shchurovitse

שם באנגלית: 
Shchurovitse
שם באוקראינית: 
Щуровичі
שם בפולנית: 
Szczurowice