מיין שטעדטעלע טשעבין (זכרונות)

Author: 
זייפרט, יעקב
Publication title: 
מיין שטעדטעלע טשעבין (זכרונות)
Source published in: 
אונזער שטימע, שנה 5, 3—4 (אפריל-מאי 1946), 13—15.
Publisher: 
גאליציאנער פארבאנד
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1946
Publication Language: 
Remarks: 

[My town Trzebinia (memories)]

Community: