מיין שטעדטעלע טשעבין (זכרונות)

מחבר: 
זייפרט, יעקב
כותרת הפרסום: 
מיין שטעדטעלע טשעבין (זכרונות)
מקור פורסם ב: 
אונזער שטימע, שנה 5, 3—4 (אפריל-מאי 1946), 13—15.
מוציא לאור: 
גאליציאנער פארבאנד
מקום פרסום: 
ניו-יורק
תאריך: 
1946
שפה: 
הערות: 

[עיירתי צ'בין (זיכרונות)]

Community: