ספר קהילת זלוצ'וב/ The City of Zloczow

Author: 
קרוא, ברוך, אליעזר בונה (באומן), ישראל מאיר לסק (ע')
Publication title: 
ספר קהילת זלוצ'וב/ The City of Zloczow
Publisher: 
עידית – ארגון יוצאי זלוצ'וב
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1967
Publication Language: 
Remarks: 

Includes a part in English:
Lask I. M. and El. Boneh (Bauman) (eds.), The City of Zloczow, Zloczower Relief Verband of America

Community: