ספר קהילת זלוצ'וב/ The City of Zloczow

מחבר: 
קרוא, ברוך, אליעזר בונה (באומן), ישראל מאיר לסק (ע')
כותרת הפרסום: 
ספר קהילת זלוצ'וב/ The City of Zloczow
מוציא לאור: 
עידית – ארגון יוצאי זלוצ'וב
מקום פרסום: 
תל-אביב
תאריך: 
1967
הערות: 

כולל חלק נאנגלית:
Lask I. M. and El. Boneh (Bauman) (eds.), The City of Zloczow, Zloczower Relief Verband of America

Community: