ספר גורליצה: הקהילה בבנינה ובחורבנה

Author: 
בר-און, משה יחיאל
Title: 
ספר גורליצה: הקהילה בבנינה ובחורבנה
Publisher: 
אגודת גמ"ח והנצחה מיסודם של יוצאי גורליצה והסביבה בישראל
Publishing place: 
[תל-אביב]
Date: 
1962
Publication Language: 
Community: