Korespondencja w sprawie zażaleń i protestów pr...

CAHJP Code: 
HM3/1403.07
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zażaleń i protestów przeciwko wynnikom wyborów, przeprowodzonym w gminach żydowskich, przeciw podwyszenia datków od rzezi bydła i innych przekroczeń, czynionych przez urządników w miastach: Zaleszczyki, Przemyśl, Sołotwina, Brzeżany, Rosulna, Zabłotów, Jawożno, Pilzno, Nowosiołki, Nadwórna, Kołomyja, Brody, Lwów, Złoczów, Ropczyce i inne.
W sprawie - Rekursy rabinów, przeciw orzeszenia Namiestnictwa o nabyciu ogulnego wykształcenia przy uzyskaniu posady rabinackiej z miast: Trembowla, Szczerzec, Skawina, Podkamień, Kraków, Pruchnik, Kuty i inne.

Date of item:

from: 
1900
  -  
to: 
1900
Size: 
126
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51, д.371
Site collections: