הצדקה בישראל

Author: 
ריבלין, אברהם ב.
Publication title: 
הצדקה בישראל
Source published in: 
מבוע, יג (תשל"ז), 200—202
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
1977
Publication Language: 
Remarks: 

On Judah Bergman's book

ברגמן יהודה, רב ד"ר

Author: 
אפשטיין, יחזקאל
Publication title: 
ברגמן יהודה, רב ד"ר
Source published in: 
פדרבוש שמעון (ע'), חכמת ישראל במערב אירופה, א, 507.
Publisher: 
עוגן שליד ההסתדרות העברית באמריקה ומ. ניומן
Publishing place: 
ירושלים – תל-אביב
Date: 
1958
Publication Language: 

לזכר סופרים עברים נעדרים

Publication title: 
לזכר סופרים עברים נעדרים
Source published in: 
הדאר, 34, ל (17.6.1955), 593
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1955
Publication Language: 
Remarks: 

Including on Judah Bergman's death

בקרית ספר וסופר

Author: 
קרסל, גצל
Publication title: 
בקרית ספר וסופר
Source published in: 
דבר, 25.3.1955
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1955
Publication Language: 
Remarks: 

Includes the chapter אחרון הראשונים about Judah Bergman's death

הרב ד"ר י. ברגמן ז"ל

Publication title: 
הרב ד"ר י. ברגמן ז"ל
Source published in: 
הארץ, 23.11.1954, 2.
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1954
Publication Language: 

ספר על הפולקלור היהודי

Author: 
מ. ק.
Publication title: 
ספר על הפולקלור היהודי
Source published in: 
בצרון, שנה יד (תשי"ג), כרך 28, חוברת 7 (תמוז), 163
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1953
Publication Language: 
Remarks: 

Review on Bergman's book

הפולקלור היהודי' (מאת יהודה ברגמן, ראובן מס, ירושלים, תשי"ג)

Author: 
פרנקל, מאיר
Publication title: 
הפולקלור היהודי' (מאת יהודה ברגמן, ראובן מס, ירושלים, תשי"ג)
Source published in: 
הפועל הצעיר, 46 (תשי"ג), 41 (7.7.1953), 15—16
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1953
Publication Language: 

ד"ר יהודה פרנקל על הפולקלור

Author: 
פרנקל, מאיר
Publication title: 
ד"ר יהודה פרנקל על הפולקלור
Source published in: 
הארץ, 16.7.1953, 5
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1953
Publication Language: 

הרב ד"ר יהודה ברגמן בן 75

Author: 
הרליץ, גאורג
Publication title: 
הרב ד"ר יהודה ברגמן בן 75
Source published in: 
הארץ, 5.12.1949, 2
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1949
Publication Language: 

על הצדקה: הצדקה בישראל, תולדותיה ומוסדותיה. מאת הרב ד"ר יהודה ברגמן. הוצאת ספרי תרשיש, ירושלים, תש"ד; 159 ע

Author: 
בן-ארעי
Publication title: 
על הצדקה: הצדקה בישראל, תולדותיה ומוסדותיה. מאת הרב ד"ר יהודה ברגמן. הוצאת ספרי תרשיש, ירושלים, תש"ד; 159 ע
Source published in: 
מצודה, 3—4, 375—376
Publishing place: 
לונדון
Date: 
1945
Publication Language: