רבי יצחק מאיר מקופישניץ (תרכ"ו – תרצ"ו)

Author: 
שטרן, יחיאל מיכל
Publication title: 
רבי יצחק מאיר מקופישניץ (תרכ"ו – תרצ"ו)
Source published in: 
שטרן, יחיאל מיכל, ספר גדולי הדורות: סקירה קצרה ותמציתית מחיי וחיבורי גדולי הדורות בעבר, 1063-1062
Publisher: 
מכון מנחת ישראל
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
1996
Publication Language: 

ר' יצחק מאיר ב"ר אברהם יהושע השל השל, מקופיטשיניץ (תרכ"ב-תרצ"ו)

Author: 
וונדר, מאיר
Publication title: 
ר' יצחק מאיר ב"ר אברהם יהושע השל השל, מקופיטשיניץ (תרכ"ב-תרצ"ו)
Source published in: 
וונדר, מאיר, מאורי גליציה: אנציקלופדיה לחכמי גליציה, 2, 733—734; 6 (2005), 610
Publisher: 
המכון להנצחת יהדות גליציה
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
1981
Publication Language: 

ר' אברהם יהושע השל ב"ר ישראל שלום יוסף השל, מטרנופול (תרנ"ב-תש"ג)

Author: 
וונדר, מאיר
Publication title: 
ר' אברהם יהושע השל ב"ר ישראל שלום יוסף השל, מטרנופול (תרנ"ב-תש"ג)
Source published in: 
וונדר, מאיר, מאורי גליציה: אנציקלופדיה לחכמי גליציה, 2, 722; 6 (2005), 607
Publisher: 
המכון להנצחת יהדות גליציה
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
1981
Publication Language: 

זכור לאברהם: קובץ דברי תורה, סיפורים, עובדות, הנהגות ופרקי תולדות של אדמו"ר [...] רבי אברהם יהושע העשיל מקאפיטשניץ

Publication title: 
זכור לאברהם: קובץ דברי תורה, סיפורים, עובדות, הנהגות ופרקי תולדות של אדמו"ר [...] רבי אברהם יהושע העשיל מקאפיטשניץ
Publisher: 
מכון שפתי צדיקים - התאחדות חסידי קאפיטשיניץ
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
2017
Publication Language: 

ר' אברהם יהושע השל (אברהמניו) ב"ר יצחק מאיר השל, מקופיטשיניץ (תרמ"ח-תשכ"ז)

Author: 
וונדר, מאיר
Publication title: 
ר' אברהם יהושע השל (אברהמניו) ב"ר יצחק מאיר השל, מקופיטשיניץ (תרמ"ח-תשכ"ז)
Source published in: 
וונדר, מאיר, מאורי גליציה: אנציקלופדיה לחכמי גליציה, 2, 721—722; 6 (2005), 606—607
Publisher: 
המכון להנצחת יהדות גליציה
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
1981
Publication Language: 

רבי אברהם יהושע העשיל, האדמו"ר מקופיטשיניץ

Author: 
הלחמי, דוד
Publication title: 
רבי אברהם יהושע העשיל, האדמו"ר מקופיטשיניץ
Source published in: 
הלחמי, דוד, חכמי ישראל: אנציקלופדיה לגדולי ישראל בדורות האחרונים, מהדורה שנייה, מורחבת, תנח
Publisher: 
תפארת הספר
Publishing place: 
בני-ברק
Date: 
1980
Publication Language: 

הרב ר' אברהם יהושע העשיל שליט"א, האדמו"ר מקאפיטשיניץ

Author: 
רנד, אשר זלקא
Publication title: 
הרב ר' אברהם יהושע העשיל שליט"א, האדמו"ר מקאפיטשיניץ
Source published in: 
רנד, אשר זלקא, תולדות אנשי שם, א', 39
Publisher: 
חברת תולדות אנשי שם
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1950
Publication Language: 

פרקים נבחרים מתולדות הרה"ק האוהב ישראל מאפטא, מכון שפתי צדיקים – קאפיטשניץ

Publication title: 
פרקים נבחרים מתולדות הרה"ק האוהב ישראל מאפטא, מכון שפתי צדיקים – קאפיטשניץ
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
2016
Publication Language: 
Remarks: 

From the book
לתולדות אדמור"י קאפיטשניץ

אוהבן של ישראל : תולדות הרה"ק רבי אברהם יהושע העשיל מאפטא

Publication title: 
אוהבן של ישראל : תולדות הרה"ק רבי אברהם יהושע העשיל מאפטא
Source published in: 
השל, אברהם יהושע, מאפטא, ספר אוהב ישראל [...], 79-23
Publisher: 
בההדרת מערכת פאר מקדושים, ראש המערכת - מוהר"ר ישראל מנחם אלתר, עורך ראשי - הרב משה יהודה קרול, עורך
Publishing place: 
בני-ברק
Date: 
2014
Publication Language: 

רבי אברהם יהושע העשיל – אוהב ישראל מאפטא (תקפ"ה)

Author: 
שטרן, יחיאל מיכל
Publication title: 
רבי אברהם יהושע העשיל – אוהב ישראל מאפטא (תקפ"ה)
Source published in: 
שטרן, יחיאל מיכל, ספר גדולי הדורות: סקירה קצרה ותמציתית מחיי וחיבורי גדולי הדורות בעבר, 485-483
Publisher: 
מכון מנחת ישראל
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
1996
Publication Language: