שלכת

Title: 
שלכת
Subtitle: 
מאסף ספרותי
Editor/Editors: 
גרשון שופמן
Publisher: 
רביבים
Publishing place: 
Lwów
Typography: 
E. Salat, Lemberg
Published from: 
1911
Published until: 
1911
Language: 
Description: 

A literary anthology. Apart from Asher Barash, all the other writers, including the editor, were Russian and Polish Jews. 

Remarks: 

למעט אשר ברש כל יתר הכותבים הם מבני רוסיה-פולין, ובהם העורך גרשון שופמן, חיים נחמן ביאליק, יוסף חיים ברנר, דוד שמעונוביץ (שמעוני), מיכה יוסף ברדיצ'בסקי, יצחק קצנלסון, אהרן אברהם קבק, יעקב פיכמן, אשר ביילין, זלמן שניאור, דבורה ברון ויעקב כהן.

ספרות: Lin, Josef, Die hebräische Presse: Werdegang und Entwicklungstendenzen, Jalkut, Berlin 1928, 749 .  

Object type: 
Periodical