כותר עורך/עורכים מקום פרסום הופיע משנתמיין בסדר עולה הופיע עד שנת
Almanach Żydowski: na rok 5678 (1917/18) Zygmunt Foebus Finkelstein וינה 1918 1918
שלכת גרשון שופמן לבוב 1911 1911
בית ישראל קרקוב 1910 1910
סנונית נתן צ'צקס, גרשון שופמן לבוב 1910 1912
הצעיר יצחק פרנהוף, יצחק מרגוליות זלוצ'וב 1910 1910
שטראהלען גרשם בדר למברג 1909 1909
יודישע אילוסטרירטע צייטונג יונה קרפל, מ. פישר קרקוב 1909 1912
צפרירים סטניסלבוב 1909 1909
ביכורים ורשה, קרקוב 1907 1907
נגה השחר/השחר ירמיהו פרנקל ז'שוב-יאסלו, למברג 1907 1908