כותר עורך/עורכים מקום פרסום הופיע משנתמיין בסדר יורד הופיע עד שנת
ביכורים ורשה, קרקוב 1907 1907
נגה השחר/השחר ירמיהו פרנקל ז'שוב-יאסלו, למברג 1907 1908
Jedność Bertold Merwin, Tobiasz Aschkenaze, Eleazar Byk, Feliks Jurowicz, Stanisław Unger, Abraham Gottlieb לבוב 1907 1912
שטראהלען גרשם בדר למברג 1909 1909
יודישע אילוסטרירטע צייטונג יונה קרפל, מ. פישר קרקוב 1909 1912
צפרירים סטניסלבוב 1909 1909
בית ישראל קרקוב 1910 1910
סנונית נתן צ'צקס, גרשון שופמן לבוב 1910 1912
הצעיר יצחק פרנהוף, יצחק מרגוליות זלוצ'וב 1910 1910
שלכת גרשון שופמן לבוב 1911 1911