כותר עורך/עורכים מקום פרסום הופיע משנתמיין בסדר יורד הופיע עד שנת
Krakauer jüdische Zeitung Ahron Marcus פודגוז'ה (קרקוב) 1898 1900
דער יוד יהושע חנא רבניצקי, מיכאל ברקוביץ', יוסף לוריא קרקוב 1899 1902
Wschód Henryk Gabe לבוב 1900 1912
לוח שעשועים שמושי וספרותי לשנת תרס"ג משה אהרן ויזן קרקוב 1902 1902
יודישע פאלקס-צייטונג מרדכי ספקטור, חיים דב הורביץ‬ קרקוב 1902 1903
Moriah Jacob Thon, Friederich Askenasi, Wilhelm Berkelhammer. לבוב, וינה, קרקוב 1903 1920
לעמבערגער טאגבלאט משה קליינמן, ומשה פרוסטיג, ה' לנדסברג, א' גוטפריד, יעקב איסטנר לבוב 1904 1932
המצפה שמעון מנחם לזר קרקוב 1904 1921
Doresz - Tow S. A. Taubeles טרנופול 1904 1904
רמת המצפה שמעון מנחם לזר קרקוב 1906 1909