כותר עורך/עורכים מקום פרסוםמיין בסדר יורד הופיע משנת הופיע עד שנת
Jedność Bertold Merwin, Tobiasz Aschkenaze, Eleazar Byk, Feliks Jurowicz, Stanisław Unger, Abraham Gottlieb לבוב 1907 1912
Moriah Jacob Thon, Friederich Askenasi, Wilhelm Berkelhammer. לבוב, וינה, קרקוב 1903 1920
המגיד אליעזר ליפמן זילברמן, דוד גורדון, דב גורדון, יצחק שלמה פוקס, יעקב שמואל פוקס ליק, ברלין, קרקוב, וינה 1856 1903
Krakauer jüdische Zeitung Ahron Marcus פודגוז'ה (קרקוב) 1898 1900
Der Patriot :האוהב עמו וארץ מולדתו אביגדור (ויקטור) מרמילשטיי, אייזיק שאלתיאל גרבר פשמישל 1880 1880
נגה השחר/השחר ירמיהו פרנקל ז'שוב-יאסלו, למברג 1907 1908
צפרירים סטניסלבוב 1909 1909
Doresz - Tow S. A. Taubeles טרנופול 1904 1904
נוגה הירח בריש גולדנברג טרנופול, למברג 1871 1880
לוח השנה / ציר נאמן / לוח הלב יוסף פרל טרנופול 1813 1815