צ'רנוביץ – מקום של עדות: חיים יהודיים באירופה לפני השואה והשפעתם בישראל כיום

מחבר: 
פשל, אנדראה (ע')
כותרת: 
צ'רנוביץ – מקום של עדות: חיים יהודיים באירופה לפני השואה והשפעתם בישראל כיום
מוציא לאור: 
רסלינג וקרן היינריך בל
מקום פרסום: 
תל-אביב
תאריך: 
2004
שפה: 
הערות: 

כולל החלקים הבאים:
12—64 – מאמרים, שבהם:
24—34 – ורשקון, ברברה, 'היסטוריה קצרה של העיר צ'רנוביץ ותושביה היהודים'
35—39 – היימן, פלורנס, 'הזיכרון של יהודי צ'רנוביץ'
40—46 – קורבאה-הוייסי, אנדריי, 'הערות ל'ציוויליזציה של צ'רנוביץ'
47—55 – שמואלי, אילנה, 'לספר על צ'רנוביץ שלי (1924—1944)'
56—60 – ליסקה, ויויאן, 'המאה של פאול צלאן'
65—167 – ורשקון ברברה (ע'), 'קורות חיים של יהודי צ'רנוביץ: עדויות'
169—195 – 'רקע אירופי וזהות ישראלית: צאצאים של יוצאי צ'רנוביץ בישראל כיום'
197—213 – ביוגרפיה של מחברים ומרואיינים'

Community: