Korespondencja w sprawie protestu Przełożeństwa...

CAHJP Code: 
HM3/1414.10
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie protestu Przełożeństwa izraelickiej gminy wyznaniowej w Jaslie przeciw orzeczenia Starostwa, dotyczącego niepodwyszenia datków domiestykalnych na potrzeby Gminy żydowskiej. Zawierają skargi członków Gminy izraelickiej na wymiary datków domestykalnych, pobieranych przez zwierchność gminną.

Date of item:

from: 
1904
  -  
to: 
1908
Size: 
42
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.566
Organizations: 
Site collections: