Korespondencja w sprawach mianowania kandydatów...

CAHJP Code: 
HM3/1406.12
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawach mianowania kandydatów na stanowisko rabinów w mistach:  Strzeliska Nowe, Jaworów, Delatyn, Mościska.

Date of item:

from: 
1905
  -  
to: 
1905
Size: 
15
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51, д.711
Site collections: