Korespondencja w sprawie rekursów i zażaleń czł...

CAHJP Code: 
HM3/1404.12
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie rekursów i zażaleń członków izraelickich gmin wyznaniowych przeciwko zawyszonym datkom domiestykalnym, przekroczeniu przepisów metrykalnych, zakazu utrzymania minianów i przywatnych domów modlitwy z miast: Sieniawa, Przeworsk, Pilzno, Jaworzna, Krosno, Kołomyja, Gorlice, Chrzanów, Podhajce, Drohobycz, Schodnica.

Date of item:

from: 
1901
  -  
to: 
1901
Size: 
132
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51, д.435
Site collections: