Korespondencja z radami okręgowymi i towarzystw...

CAHJP Code: 
HM3/1308.04
Collection name: 
Rada szkolna krajowa we Lwowie
Original name: 

Korespondencja z radami okręgowymi i towarzystwami pedagogicznymi z miast: Czortków, Chrzanów, Żółkiew, Stryj, Dąbrowa, Tarnów, Skole, Stanisławów, Zabłocie, Jasło, Sanok, Rymanów w sprawie uregulowania albo zniesienia szkołek tałmudycznych (chajderów) i ustanowienia nauczycieli religji mojżeszowej i języku hebrajskiego przy szkołach ludowych.
W sprawie:
- Projekt uregulowania szkół tałmudycznych z Bolechowa;
- Nazwiska Żydów, utrzymających chajdery w Niemirowie i Rawie Ruskiej i skazanych na karzy pieniężne i areszt za przekrocenie zakazu nauk szkolnych z powodu cholery;
- Nazwiska osób utrzymających chajdery w Oświęcimie.

Date of item:

from: 
1868
  -  
to: 
1874
Size: 
136
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.178, оп.2, д.94
Site collections: