Community Budget for 1922 (Łysiec)

Date: 
October 31, 1922
Archive: 
ГАИФО, г. Ивано-Франковск, ф. 273, оп. 1, д. 150, p. 8
Original text: 

 Budżet

izraelizkiej gminy wyznaniowej w Łyścu na rok 1922

I.) Rozchody:

Wykończenie synagogi -------------------------600.000Mk

Obsługa synagogi i predykant -----------------100.000 "

Oparkanienie cmentarza --------------------------50.000 "

Pensja „szocheta" ---------------------------------360.000 "

Wydatki na odbudowę łaźni ------------------750.000"     Razem                                                      1.860.000 Mk 

II)Dochody:

A: Zwyczajne:

Datek dobrowolny z Ameryki  - - - - - - - - - - -  -194.385 Mk.

Datki dobrowolne z kraju - - - - - - - -- - - - - - - -213.910 "

Za miejsca w synagodze - - - - - - - - - - - - - - - - 100.000 "

Ofiary dobrowolne w synagodze - - - - - - - - - - -  95.500 "

Za wynajęcie strychu na synagodze  - - - - - - - - 100.000 "

Z rzezania rytualnego  - - - - - - - - - - -  - - - -- -  -300.000"

Stan kasowy - - -- -- ------ - - - - - - - - --  - - - - - - -16.940"

B: Nadzwyczajne:

Z podatku domestykalnego po podwyższeniu stopy podatkowej  839265 "                 razem                                                    1,860.000 Mk 

Łysiec, dnia 31.października, 1922

 Izak Baron jun

Pieczątka: Israelitische Kultusgemeinde/ Zwierzchność gminna                   wyzn, izr. Łysiec

English translation: 

Budget

Of the Israelite Religious Community for the year of 1922

I.) Expenses:

Completing of the synagogue ------------600,000 MK

Ongoing costs of synagogue and predykant -100,000 MK

Cemetery fence  --------------------------50,000 MK

Salary of ritual slaughterer  ------------------------360,000 MK

Rebuilding of ritual bath (mikveh)----------------------750,000 MK

     Total                                      1,860,000 MK

 

II) Income:

A: Average:

Contributions from America - - - - --  194,385 MK

Contributions from the state- - - - -213,910 MK

Seats in synagogue - - - - - - - - - - - - - - - - 100,000 MK.

Charity in synagogue- - - - - - - - - - -  95,500 MK

Rent of synagogue's ?? - - - - - - ----------- - 100,000 MK

Ritual slaughter  - - - - - - - - - - - - - - - -- -  -300,000 MK

Cash balance - - -- -- ------ - - - - - - - - -- - - - - - -16,940 MK

B: Unusual:

From domestic tax after raise-------- - - - -839,265 MK

                 Total  1,860,000 MK

 

Łysiec, 31 October, 1922

 

Izak Baron junior