1.Dekret wydany przez hr. Rzewuskiego dot. zapł...

CAHJP Code: 
HM2/8298.11
Collection name: 
Lanckorońscy
Original name: 

1.Dekret wydany przez hr. Rzewuskiego dot. zapłacenia podatków przez Żydów z każdego sklepu w m. Rozdół i spłaty podatków wojskowych w mejscowościach:Bursztyn, Chodorów, Czortków, Drohiczyn, Jaworów, Komarno, Michałpol, Nowy Konstantynów, Przemyśl.2.Materiały dot. "ustanowienia Marszałka i starszych Żydowskich w województwie Podolskim, tudzież wyboru podatku pogіуwnego" w mejscowościach: Jazłowiec, Międzyboż, Żwaniec, Satanów.3."Kopia komplanacji Żydów ziemskich Podolskich z Ruskimi.4.Zobowiązanie Żydów z Michałpolu o wypłacenie podatku do skarbu wojewody Podolskiego.5."Rejestr rabinów najstarszych ziemskich Podolskich" w mejscowościach: Bar, Chmielnik, Dunajowce, Jazłowiec, Jezierzany, Komarno, Kudryńce, Międrzyborż, Mohylów, Satanów, Szargoród, Usiatyn, Żwaniec.

Date of item:

from: 
1753
Size: 
45
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, г. Львов, ф.181, оп.2, д.658