1. Okólniki, sprawozdania, korespondencja i inn...

CAHJP Code: 
HM2/9176.2
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

1. Okólniki, sprawozdania, korespondencja i inne materiały dot. pogromów w pow. Krosno i Limanowa, i mejscowościach: Horodyszcze, Frysztak (1898), Stary Sącz, Syniowуdzko Wyżne, Dunajów (1903) 2. Korespondencja ze Starostwami w Galicji dot.. ruchu antysemickiego (1903)3. Protokoly, sprawozdania, korespondencja i inne materiały dot.. pogróżek Żydom w Dukli (1903)

Date of item:

from: 
1898
Size: 
89
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, г. Львов, ф.146,оп. 4, д.3128