Arkusze ewidencyjne i wykazy członków zarządów ...

CAHJP Code: 
HM2/9114.1
Collection name: 
Urząd Wojewódzki. Wydział Społeczno-polityczny, m. Stanisławów
Original name: 

Arkusze ewidencyjne i wykazy członków zarządów towarzystw muzycznych, dramatycznych i literackich w miejscowościach: Kosów, Kuty, Kołomyja, Stryj, Stanisławów, Tłumacz.

Date of item:

from: 
1930
Size: 
35
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАИФО, г. Ив.-Франковск, ф.2, оп.3, д.1177