Korespondencja ze Związkiem rzemieślinikόw Żydό...

CAHJP Code: 
CD/155.26
Collection name: 
Starostwo Powiatowe w Tarnopoliu
Original name: 

Korespondencja ze Związkiem rzemieślinikόw Żydόw, oddzial w Tarnopolu, dot. go rejestracji i likwidacji. Statut Centralnego Związka w Warszawie.

Date of item:

from: 
1933
Size: 
26
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, Ф.3, оп.1, д.226