Korespondencja z Starostwem w Tarnobrzegu w spr...

CAHJP Code: 
HM3/1085.05
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja z Starostwem w Tarnobrzegu w sprawie przeprowadzenia wyborów do Rady Izraelickiej gminy wyznaniowej w Baranowie.

Date of item:

from: 
1910
Size: 
26
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГІАУ, Львів, ф.146, оп.24, д.15374